Projekty


Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012935), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.10.2019 do 30.9.2021.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávaní pracovní činnosti. Do projektu bude zařazeno 8 našich zaměstnanců, pro každého z nich jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každý zaměstnanec absolvuje více než 40 hodin vzdělávání.

 

Dílčí cíle:

  • Zlepšení dovedností našich zaměstnanců v měkkých a manažerských dovednostech, jako jsou oblasti komunikace, týmové spolupráce.
  • Zlepšení dovedností v obecných IT znalostech s cílem zvýšení jejich kvalifikace.


Translate »